O NAS

World Robot Olympiad™

pattern city

Edutus Universa

O World Robot Olympiad™

World Robot Olympiad™ (Svetovna olimpijada robotov) se je začela leta 2004. V skladu s svojim poslanstvom želi združevati mlade z vsega sveta z razvojem njihove ustvarjalnosti in spretnosti oblikovanja in reševanja problemov, prek izzivov polnih in izobraževalnih tekmovanj in dejavnosti v izdelavi robotov.

WRO® je bila ustanovljena za seznanjanje mladih po vsem svetu z robotiko. Z boljšim poznavanjem robotike želimo pritegniti zanimanje mladih na STEM oziroma »Znanost, Tehnologijo, Inženirstvo in Matematiko« (Science, Technology, Engineering, Mathematics) ter navdihniti bodoče inovatorje. WRO je resnično globalno tekmovanje, posvečeno znanosti, tehnologiji in izobraževanju, z izzivov polnimi in izobraževalnimi tekmovanji v robotiki. Z ustvarjalnim, iznajdljivim in metodičnim pristopom k reševanju problemov razvijajo potrebne spretnosti, s katerimi se bodo lahko znašli v kateri koli situaciji.

Tekmovanje je odprto mladim v starosti od 8 do 25 let, v 4 kategorijah (Redna, Odprta, Nogomet, Napredni izziv v robotiki oz. »Regular, Open, Football, Advanced Robotics Challenge«) in 6 starostnih skupinah. Za tekmovanje ekipe izdelajo svoje robote iz elementov LEGO MINDSTORMS®, dovoljeni pa so tudi drugi krmilniki, gradbeni materiali ali programski jeziki, odvisno od tekmovalne kategorije.

Najbolj zanimivo je dejstvo, da so vsako leto različni izzivi osredotočeni na dejanske težave v resničnem svetu. Vse se nanaša na dejansko življenje, kot ga poznajo tudi člani ekip, pa najsi gre za iskanje trajnostnih rešitev za podnebne spremembe ali zaščito biodiverzitete, ali pa za izumljanje načinov za kmetovanje in preprečevanje razmetavanja s hrano.

Turnirji WRO se organizirajo v več kot 70 državah, tekmovanju pa se vsako sezono pridružijo nove. Najboljše ekipe z državnih tekmovanj dobijo povabilo na Mednarodni finale Svetovnega prvenstva (World Championships International Final), ki se prireja vsako leto v novembru in ga gostijo različne države.

O PATTERN CITY

PatternCity je ekosistem za izobraževanje, eksperimentiranje, prototipiranje in inovacije. To edinstveno, interaktivno okolje je osredotočeno na zagotavljanje interdisciplinarnih vsebin učenju z delom in igrivimi metodologijami učenja. Vzorec City deluje kot stičišče znanja in generator inovacij za deležnike v Smart Cityju.

Izobraževanje in vzgojitelji
Kar počnemo, razvijamo metodologijo za interdisciplinarno in Transmedia Storytelling. Najdemo povezave med različnimi učnimi načrti in jih združimo v zgodbe, ki so privlačne za učenje. Znotraj 700 m2 odprtega prostora gradimo tematske interaktivne prostore in instalacije, kjer se dogaja vsa čar reševanja problemov, kritičnega razmišljanja in naredi sam.

Digitalna transformacija in digitalna pismenost
Razumevanje in uporaba novih tehnologij je v središču PatternCity, ki spodbuja pretok znanja in izkušenj med deležniki v trikotniku znanja. Na strateški ravni PatternCity sodeluje z ministrstvi, izobraževalnimi ustanovami in na drugi strani z industrijskimi grozdi in industrijskimi inovacijskimi partnerstvi ter s posebnimi podjetji. Ponujamo vpogled v dobo digitalne preobrazbe in industrije 4.0, razvijamo nove veščine in kompetence za 21. stoletje.

O Univerzi Edutus

Univerza Edutus je bila ustanovljena leta 1992 v mestu Tatabánya na Madžarskem. Gre za univerzo, ki je usmerjena k študentom, kjer študente in profesorje povezujejo tesni in osebni odnosi. Edutus je leta 2018 postala univerza za uporabne znanosti.

Edutus je zasebna visokošolska ustanova, ki jo vodi Edutus Nonprofit d.o.o. Univerzo je priznal tudi Madžarski odbor za akreditiranje in svojim diplomantom zagotavlja odlične možnosti na trgu dela. Z našo stalno dopolnjujočo se ponudbo specializacij iz naših programov usposabljanj (npr. grajski turizem, specialist SSC, vsebinsko trženje, inovativna podjetja, e-poslovanje, upravljanje nepremičnin in laserske tehnologije) svojim študentom zagotavljamo znanja in kompetence, ki jih lahko neposredno uporabljajo v praksi. Z začetkom izvajanja dvojnih študijskih programov leta 2017 so še okrepili svoj praktični pristop, ki že od začetka odlikuje Univerzo.

Edutus poudarja tudi spodbujanje mladih za udeležbo na področjih STEM, kot tudi negovanje nadarjenosti. Izjemno orodje s tega vidika je organizacija tekmovanj iz programiranja robotov. Edutus je regionalni organizator mednarodne Prve lige Lego (First Lego League) in je leta 2014 pridobil pravico za organizacijo Svetovne olimpijade robotov (World Robot Olympiad) na državni ravni. Prvo leto je sodelovalo zgolj 11 ekip, a zahvaljujoč vse večjemu zanimanju smo imeli leta 2019 na državnem prvenstvu priložnost pozdraviti kar 180 ekip.

Univerza Edutus je pridobila pravico za organizacijo 16. Mednarodnega finala WRO (WRO International Final) leta 2019. Madžarska je bila prva evropska država, ki je gostila to tekmovanje, na katerem je novembra 2019 sodelovalo 420 ekip in 12.000 obiskovalcev s celega sveta.  

G. Zoltán Szögi (generalni direktor Edutus Nonprofit Ltd.) je Zveza WRO (WRO Association) izvolila za člana Svetovalnega odbora, kot priznanje za uspešno organizacijo Mednarodnega finala in za njegovo vlogo pri širjenju v Srednji Evropi, saj je Edutusov cilj širjenje tekmovanj pod okriljem WRO in njihovo uvajanje tudi v drugih evropskih državah. S podporo in izkušnjami Univerze Edutus bo to izjemno druženje od sedaj naprej potekalo tudi v Latviji, Litvi, Poljski, Republiki Češki, Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Gruziji, Srbiji, na Hrvaškem in na Slovaškem. Poleg tega je leta 2017 Univerzi Edutus uspelo doseči, da je tekmovanje robotov WRO® LEGO® Robot Competition na Madžarskem postalo eno od finančno podprtih študijskih tekmovanj, kar predstavlja velik korak naprej in v prihodnje nameravamo to doseči tudi v zgoraj navedenih državah.